گيوه دوزي گيوه نوعي کفش سنتي است که ساخت آن در اين منطقه جرقویه رواج دارد. رويه گيوه معمولاً از قمشه، آباده، فسا و جهرم وارد مي شود و مقدار كمي را نيز برخي از زنان شهر كرد و بروجن مي بافند. تخت گيوه يا لاستيكي است و يا از پارچه هاي متقال و چرم گاو تهيه مي شود و عمدتاً...

read more