انتخاب صفحه

کارگاههای سفره بافی

سفره بافی فاطمه باقری

آدرس کارگاه خانگی شهر ورزنه خیابان دکتر بهشتی- دروازه قامی- کوچه شهیدفاضلی -کوچه شهید احمد کاظم زاده جنب مسجد صاحب...

read more

سفره بافی کبری خلیلی

آدرس کارگاه خانگی : شهر ورزنه -خیابان دکتر بهشتی – روبروی رباط شاه عباسی ورزنه – کوچه شهید صادقی انتهای...

read more