انتخاب صفحه

چشمه های طبیعی

چشمه آبگرم ورتون

  فاصله آبگرم تا روستای ورتون 12 کیلومتر که شوسه بوده وفاصله آن تا سگزی 30 کیلومترمی باشد،  تا کوهپایه 50 کیلومتر و تا شهر ورزنه 90 کیلومتر فاصله دارد فاصله آبگرم تا مرکز استان 65 کیلومتر می باشد آبگرم چشمه های این منطقه ، معدنی و از دسته ی آب های کلرو بیکربناته و...

read more

چشمه آب ترش جرقویه

  چشمه آب‌ترش حارث آباد جرقویه با مزه‌ای ترش، درمانی شیرین برای امراض مختلف است   این چشمه در بخش جرقوی علیا در 40 کیلومتری روستای حارث آباد در منطقه ای بیابانی قرار دارد که اطراف آن معادن سنگ در حال بهره برداری قابل مشاهده است آب این چشمه مزه‌ای ترش و مطبوع و سرد...

read more

چشمه دستجرد

وجود چند چشمه آب در دل بخش كويري جرقويه عليا ازجاذبه هاي طبيعي منطقه به شمار مي ايد. چشمه دستجرد در بخش جرقويه عليا با آبدهي 80 ليتر در ثانيه و مجاورت آن با چند بناي تاريخي همواره مورد توجه مردم اين منطقه بوده و فضايي شاد ومفرح براي طبيعت دوستاني است كه به اين منطقه...

read more