مناره زيار مناره زيار متعلق به دوران سلجوقي بلندترین بنای قدیمی واقع در منطقه شرق اصفهان است که در حدود 33 کیلومتری اصفهان ، یک کیلومتری شرق روستای زیار و در 600 متري ساحل جنوبي بستر زاينده رود واقع شده است كه روبروي آن در شمال رودخانه ، منظره مسجد و مناره برسيان قابل...

read more