مالواجرد اين روستا در ۱۲۹ کيلومترى جنوب شرقى اصفهان و 12 کیلومتری حسن آباد جرفویه قرار گرفته است و آب و هواى کويرى و معتدل و خشک دارد. کوه‌هاى دملاح، کوتوره و سفيد در شمال آبادى است و دریاچه نمک تالاب گاوخونى و کویر خارا در ۱۶ کيلومترى شرق آن قرار دارد. جمعیت روستا...

read more