انتخاب صفحه

روستای قهی

منزل داراب قرهی

خانه داراب قرهی این خانه دارای پلانی به شکل مربع مستطیل و در یک اشکوب بنا شده است . فضا های خانه در چهار جبهه حیاط مرکزی آن شکل گرفته اند . ورودی خانه شامل سردری با قوس هلالی و یک هشتی در زمینه هشت ونیم که توسط راهروی بلندی با طاق و تویزه به صحن خانه راه می یابد در...

read more

روستای قهی

روستای قهی ؛   روستای قهی در منطقه ی جلگه از توابع شهرستان اصفهان واقع شده است . این روستا در ۷ کیلومتری غرب شهر هرند ، مرکز منطقه ی جلگه واقع شده است .این روستا در منطقه ای جلگه ای قرار دارد به طوری که در 40 کیلومتری شمال آن پراکندگی های زاگرس و در 37 کیلومتری شرق آن...

read more

قلعه خان آباد

قلعه خان آباد مشخصات بنا : با توجه به سبک وشیوه معماری ، ساخت بنا مربوط به دوره قاجار می باشد . قلعه در یک طبقه با مساحت تقریبی 3000 متر مربع ساخته شده است و ورودی ان در جبهه شرقی واقع شده و شامل جلو خانی است که در دو اشکوب می باشد قوس هلالی سردر دو طاق نما با قوس...

read more

قلعه خیر آباد

قلعه خیر آباد مشخصات بنا : سال ساخت بنا به درستی مشخص نیست ولی با توجه به شیوه معماری بنا و تحقیقات به عمل آمده در محل اقامت بنا به 200 الی 250 سل گذشته بر می گردد ودر دوران قاجار ساخته شده است . قلعه تاریخی خیر آباد در یک اشکوب بنا شده  و مساحتی در حدود 1400 متر مربع...

read more

خانه علیرضا قرهی

  مشخصات بنا: با توجه به سبک معماری ، بنا مربوط به دوره قاجار می باشد . این خانه دارای پلان حیاط مربع شکل است و فضا های مختلف در چهار جبهه آن شکل گرفته اند . دسترسی خانه به فضای خارج بافت روستا از طریق یک ورودی صورت می گیرد که در ابتدای آن سر در باقوس هلالی قرار گرفته...

read more

منزل امین اله قرهی

منزل امین اله قرهی مشخصات بنا : با توجه به شواهد تاریخی و سبک معماری ، این بنا مربوط به دوره قاجار می باشد ومالک آن آقای امین اله قرهی می باشد که از قرار ، مدتی کد خدای روستا بوده است . این خانه به صورت حیاط مرکزی و در یک اشکوب بنا شده است و شاخه هائی از قنات روستا از...

read more

مسجد جامع قهی

مسجد جامع قهی مشخصات بنا : با توجه به شواهد موجود ، شالوده بنا به چند صد سال پیش می رسد و دوره بندی بنا نیاز به مطالعه و بررسی بیشتری دارد . آنچه مسلم است شبستان جبهه شمالی مربوط به دوره قاجار است ، اما قدمت شالوده اصلی بنا در جبهه جنوبی بیشتر است . درضمن منبری در...

read more

آ ب انبار محله پایین قهی

آ ب انبار محله پایین مشخصات بنا : با توجه به نحوه معماری این بنا مربوط به دوره قاجار می باشد و بنا بر آنچه که از اسناد تاریخی بر می آید در دوره ناصر الدین شاه قاجار ساخته شده است . با توجه به شتر دار بودن مردم قهی ، بابت هر شتر مبلغ 2تومان از مردم وصول و این آب انبار...

read more

آب انبار محله بالا قهی

آب انبار محله بالا قهی مشخصات بنا : بر اسیاس شواهد موجود و سبک معماری ، این آب انبار مربوط به دوره قاجار می باشد و توسط یکی از اهالی قهی به نام حج مختار ساخته شده و همینک نیز به همن نام مشهور است . آب این قنات از چاهای کوهپایه تامین میشود . این آب انبار دارای پلانی...

read more

خانه تقوی

خانه تقوی مشخصات بنا : خانه تقوی به صورت گودال باغچه ودر دو اشکوب بنا شده است و آب قنات روستا از میان گودال باغچه می گذرد و فضاهای اصلی شامل تالار سه دریها ، مبطخ و غیره در چهار جبهه بنا واقع شده اند . ورودی خانه در گوشه جنوب غربی قرار گرفته است که شامل سر دری بسیار...

read more

خانه رزمجو

خانه رزمجو مشخات بنا : خانه رزمجو متشکل از بیرونی و اندرونی ودر یک اشکوب بنا شده است . بخش بیرونی خانه با حیاط مربع شکل دارای فضاهایی در جبهه شمال و شرق می باشد . بناهای جبهه شمالی تالاری است با شاه نشین و دو تاق سه دری که به تالار اشراف دارند. تالار با نقاشی های شیرو...

read more