انتخاب صفحه

روستای فارفان

برج خطیره فارفان

برج خطیره فارفان روستای فارفان در بخش بن رود ودر 20 کیلومتری ورزنه و 10 کیلومتری قلعه تاریخی قورتان واقع است که در دوره های مختلف تاریخی ازاهمیت و موقعیت خاصی برخوردار بوده است در کتاب (( تاریخ اصفهان و ری )) می خوانیم (( در زمان دیلمیان دو بلده حاکم نشین مخصوص در...

read more

مسجد جامع فارفان

    مشخصات بنا : مسجد جامع فارفان با مساحتی در حدود 200 متر مربع شامل فضای سردر ورودی ، محراب وشبستان می باشد ، که بخش قدیمی ترمسجد را شامل می شود سردر باابعاد وسیع ایوان بجا مانده از دوران سلجوقی است . شبستان مسجد با فرم مربع شکل با سقف گنبدی پوشیده شده که این پوشش...

read more