روستای طهمورثات این روستا جزء دهستان رودشت شرقی بوده و فاصله آن تا مرکز دهستان ( کفران و فارفان ) 3 کیلومتر و تا مرکز بخش شهر ورزنه 22 کیلومتر و تا شهر اصفهان 90 کیلومتر و دارای 72 خا نوار و جمعیتی معادل 313 نفر می باشد ، آثار تاریخی بازمانده این روستا شامل قلعه...

read more