انتخاب صفحه

روستای حسین آباد

عمارت چهار صفه حسین آباد جرقویه

عمارت جهار صفه مشخصات بنا : بزرگان و پیران قدمت بنا را بالغ بر300 سال می دانند . این بنا منتصب به حاج علی قصاب که سر دسته تیراندازان حسین آباد در زمان فرمانروایی ملا علی خان میر پنج بوده است می باشد که در اواخر سده دوازدهم و اوایل سیزدهم هجری قمری می زیسته است . با...

read more

خانه داستانی حسین آباد جرقویه

خانه داستاني با مساحتي در حدود 2300 متر مربع به طول 70متر و عرض36 متر و ارتفاع 5 متر است ورودي به صورت جلوخان است و دو ستون با گچبري شده در صفه پيرنشين در دو سمت ورودي قرار دارد . هشتي نگيني و راهرويي سردر را به حياط مستطيلي خانه متصل مي کند . فضاهاي ضلع جنوبي شامل...

read more