انتخاب صفحه

روستای اسفنداران

خانه صادقی اسفنداران جرقویه

خانه صادقی اسفنداران جرقویه    خانه صادقی با مساحتی در حدود 1002 مترمربع و ابعاد 25*38 بخشی از یک مجموعه وسیع بوده که در حال حاضر به صورت خانه های مجزا (رخشاء و حسینی) می‌باشد. فضاهای شکل گرفته در خانه در دو جبهه  جنوب وغرب حیاط مستطیلی است. ورودی خانه در میانه ضلع...

read more

روستای اسفنداران

موقعیت جغرافیایی «روستایی اسفنداران واقع در منطقه جرقویه در میان مدارهای 16ً و° 31 تا 28ً و° 32 عرض شمالی و °51 وً 49تا° 53 طول شرقی از نصف النهار گرینویچ جای گرفته است. » فاصله آن با مرکز استان یعنی اصفهان 180کیلومتر و با مرکز بخش یعنی شهر حسن آباد 50کیلومتر می باشد...

read more