انتخاب صفحه

خورجین بافی

خورجین بافی دستی علی شفیعی

خورجین بافی دستی علی شفیعی آدرس :  کارگاه ، شهر حسن آباد ، محله یخچال ، نزدیک مسجد ملا باقر پارچه بافته شده زخیم در حد زخامت گلیم بوده و از جنس نخ پنبه و پولیستر می باشد ، قیمت خورجین های بافته شده هم اکنون بین 4500 تا 7000 تومان می...

read more

خورجین بافی دستی حسین صادقی

خورجین بافی دستی حسین صادقی آدرس :  کارگاه خانگی ، شهر حسن آباد محله مسجد دستجردوک پارچه بافته شده زخیم در حد زخامت گلیم بوده و از جنس نخ پنبه و پولیستر می باشد ، قیمت خورجین های بافته شده هم اکنون بین 4500 تا 7000 تومان می...

read more

خورجین بافی دستی رضا صادقی

خورجین بافی دستی رضا صادقی آدرس :  کارگاه ومغازه ، شهر حسن آباد روبروی مسجدامام خمینی محله قلعه پارچه بافته شده زخیم در حد زخامت گلیم بوده و از جنس نخ پنبه و پولیستر می باشد ، قیمت خورجین های بافته شده هم اکنون بین 4500 تا 7000 تومان می...

read more

خورجین بافی حسن آباد جرقویه

خورجین بافی حسن آباد جرقویه : خورجین : بافته زخیمی است که جهت حمل کالا به شکل دو کیسه که از یک طرف به هم متصل است تولید می شود از این محصول جهت حمل  بر روی حیوانات باری مثل اسب ، قاطر و الاغ و وسایل نقلیه مثل دوچرخه و موتورسیکلت استفاده می شود . خورجین با توجه به...

read more