انتخاب صفحه

اژیه

پل تاریخی اژیه

پل اژیه   این بنا در شهر اژیه ـ از توابع دهستان رودشت و 70كیلومتری شرق اصفهان در سر راه ورزنه، بر روی رودخانه‌ زاینده‌رود قرار گرفته و احتمال دارد بنای اولیه آن مربوط به دوره صفویه باشد كه در دوره اخیر (1349 شمسی) توسط اهالی و كمك حاج ملامحمد خورسگانی بازسازی شده است...

read more

برج کبوتر بزرگ اژیه

برج کبوتر بزرگ اژیه برج بزرگ ازیه با مساحتی در حدود 500 متر مربع به شکل مدور بنا شده است . برج در دو اشکوب  و دارای ارتفاع 25 متر و از نوع برجهای گروه 6 می باشد . قطر میله مرکزی 5/5 متر و قطر کلی 22 متر است . تقسیم فضایی داخلی با فرم شش قسمتی تاثیر بسزایی در گنجایش...

read more

کبوتر خانه های اژیه

مجموعه کبوترخانه های اژیه   تاریخ دقیقی از زمان احداث برجها در دسترس نیست ، ولی با توجه به قدمت شهر ازیه و آنچه از قدمت سایر برجها ی آن و همچنین سخن پیران شهر بر می آید ، مجموعه در دوران متاخر اسلامی بنا شده است . برخی از کشاورزان به نیت بهبود اوضاع کشت و کار خود...

read more