اقامتگاه سنتی قهی واقع در روستای تاریخی قهی که فاصله آن با شهر تاریخی ورزنه 37 کیلومتر می باشد .فاصله روستای قهی تا مرکز استان یعنی اصفهان 70 کیلومتر بوده و امکانات اقامتگاه در حد خانه محلی می...

read more