مسجد ازیران ) ایلخانی (654-736 ه ق ) قدمت ( تاریخ میلادی : 1353- 1256 م ) اين مسجد در فاصله 5/28 كيلومتري از شرق اصفهان از مبدا خيابان پانزده خرداد، در سمت راست جاده در عمق 200 متري در روستائي به همين نام قرار دارد. فضاي گنبد خانه اين مسجد به صورت منفرد ساخته شده است....

read more