با مدیریت آقای قدرت اله محمدی این سازه به شکل سنتی خود احیاگردیده که  جهت بازدیدگردشگران در تمام ایام سال دایر می باشد موقعیت آسیاب در مسیر تپه ماسه ها ابتدای جاده ورزنه به حسن آباد واقع است ورودی آسیاب برای هر بازدید کننده 2000 تومان تعیین گردیده...

read more