انتخاب صفحه

بخش مرکزی

بخش مرکز ی استان اصفهان بخش مرکزی اصفهان دارای وسعتی حدود۱۴۶۴ کیلومتر مربع می باشد که از شمال به شهرستان برخوار و میمه، از شرق به بخش کوهپایه و جلگه، از غرب به شهرستان خمینی شهر و فلاورجان، از جنوب به شهرستان شهرضا، از جنوب غربی به شهرستان مبارکه و از جنوب شرقی به بخش...