انتخاب صفحه

بخش مرکزی

بخش مرکز ی استان اصفهان بخش مرکزی اصفهان دارای وسعتی حدود۱۴۶۴ کیلومتر مربع می باشد که از شمال به شهرستان برخوار و میمه، از شرق به بخش کوهپایه و جلگه، از غرب به شهرستان خمینی شهر و فلاورجان، از جنوب به شهرستان شهرضا، از جنوب غربی به شهرستان مبارکه و از جنوب شرقی به بخش...

بخش جرقویه سفلی

بخش‌ جرقویه سفلا، واقع‌ در جنوب  شهرستان‌ اصفهان‌، از شمال‌ به‌ بخشهای‌ مرکزی‌ و جلگه‌ در شهرستان‌ اصفهان‌، از مشرق‌ و جنوب‌شرقی‌ به‌ بخش‌ جرقویه علیا، از جنوب‌غربی‌ و مغرب‌ به‌ بخش‌ مرکزی‌ شهرستان‌ شهرضا محدود می‌شود و مشتمل‌ است‌ بر دو دهستان‌ به‌نامهای‌ جرقویه وسطا...

بخش جرقویه علیا

بخش‌ جرقویه علیا ، واقع‌ در جنوب‌ شرق شهرستان‌ اصفهان‌، از شمال‌ به‌ بخش‌ جلگه‌، از مشرق‌ به‌ بخش‌ خِضرآباد (در شهرستان‌ یزد)، از جنوب‌ به‌ بخش‌ مرکزی‌ شهرستان‌ آباده‌ و از مغرب‌ به‌ بخش‌ جرقویه سفلا محدود می‌شود و مشتمل‌ است‌ بر دو دهستان‌ (جرقویه علیا و رامشِه‌)...

بخش جلگه

سیمای کلی بخش جلگه بخش جلگه به مرکزیت شهر هرند از توابع شهرستان اصفهان از شمال به بخش کوهپایه ، از جنوب به بخش جرقویه سفلی و علیا ، از شرق به بخش بن رود و از غرب به بخش مرکزی اصفهان محدود و بین ۳۲ درجه و ۱۰ دقیقه تا ۳۳ درجه و ۴۴ دقیقه عرض شمالی از خط استوا و ۵۲ درجه...

بخش کوهپایه

بخش کوهپایه –شهرستان اصفهان مشخصات بخش کوهپایه این بخش یکی از گسترده ترین و قدیمی ترین بخشهای شهرستان اصفهان می باشد که در حاشیه کویرمرکزی ایران قرار گرفته و از شمال به شهرستانهای اردستان وبرخوار ومیمه و از جنوب به بخشهای جلگه و بن رود شهرستان اصفهان و از شرق به استان...

بخش بن رود

موقعیت جغرافیایی بخش بن رود از توابع شهرستان اصفهان بخش بن رود در سال ۱۳۷۳ به مرکز شهر ورزنه افتتاح گردید که در ۱۱۰ کیلومتری جنوب شرقی اصفهان واقع شده است . از شمال به شهرستان نائین و بخش کوهپایه ، از جنوب به بخش جرقویه علیاء ، از غرب به بخش جلگه و جرقویه سفلی و از...