انتخاب صفحه

گیوه دوزی جرقویه

گیوه دوزی گیوه نوعی کفش سنتی است که ساخت آن در این منطقه جرقویه رواج دارد. رویه گیوه معمولاً از قمشه، آباده، فسا و جهرم وارد می شود و مقدار کمی را نیز برخی از زنان شهر کرد و بروجن می بافند. تخت گیوه یا لاستیکی است و یا از پارچه های متقال و چرم گاو تهیه می شود و عمدتاً...