انتخاب صفحه

قالی بافی

قالی بافی در ورزنه و مناطق اطراف آن با وجود آنکه کشاورزی رونق چشمگیری دارد اما از صنایع بزرگ خبری نیست. اما آنچه در اینجا توضیح مختصر آن ضروری به نظر می‌رسد راجع به صنایع دستی به ویژه صنعت فرش و قالی بافی می‌باشد. این صنعت را می‌توان بعد از کشاورزی دومین منبع و در...