انتخاب صفحه

روستای مالواجرد

مالواجرد این روستا در ۱۲۹ کیلومترى جنوب شرقى اصفهان و ۱۲ کیلومتری حسن آباد جرفویه قرار گرفته است و آب و هواى کویرى و معتدل و خشک دارد. کوه‌هاى دملاح، کوتوره و سفید در شمال آبادى است و دریاچه نمک تالاب گاوخونى و کویر خارا در ۱۶ کیلومترى شرق آن قرار دارد. جمعیت روستا...