انتخاب صفحه

روستای قهی

روستای قهی ؛   روستای قهی در منطقه ی جلگه از توابع شهرستان اصفهان واقع شده است . این روستا در ۷ کیلومتری غرب شهر هرند ، مرکز منطقه ی جلگه واقع شده است .این روستا در منطقه ای جلگه ای قرار دارد به طوری که در ۴۰ کیلومتری شمال آن پراکندگی های زاگرس و در ۳۷ کیلومتری شرق آن...