انتخاب صفحه

روستای اسفنداران

موقعیت جغرافیایی «روستایی اسفنداران واقع در منطقه جرقویه در میان مدارهای ۱۶ً و° ۳۱ تا ۲۸ً و° ۳۲ عرض شمالی و °۵۱ وً ۴۹تا° ۵۳ طول شرقی از نصف النهار گرینویچ جای گرفته است. » فاصله آن با مرکز استان یعنی اصفهان ۱۸۰کیلومتر و با مرکز بخش یعنی شهر حسن آباد ۵۰کیلومتر می باشد...