انتخاب صفحه

چشمه آبگرم ورتون

  فاصله آبگرم تا روستای ورتون ۱۲ کیلومتر که شوسه بوده وفاصله آن تا سگزی ۳۰ کیلومترمی باشد،  تا کوهپایه ۵۰ کیلومتر و تا شهر ورزنه ۹۰ کیلومتر فاصله دارد فاصله آبگرم تا مرکز استان ۶۵ کیلومتر می باشد آبگرم چشمه های این منطقه ، معدنی و از دسته ی آب های کلرو بیکربناته و...

چشمه آب ترش جرقویه

  چشمه آب‌ترش حارث آباد جرقویه با مزه‌ای ترش، درمانی شیرین برای امراض مختلف است   این چشمه در بخش جرقوی علیا در ۴۰ کیلومتری روستای حارث آباد در منطقه ای بیابانی قرار دارد که اطراف آن معادن سنگ در حال بهره برداری قابل مشاهده است آب این چشمه مزه‌ای ترش و مطبوع و سرد...

چشمه دستجرد

وجود چند چشمه آب در دل بخش کویری جرقویه علیا ازجاذبه های طبیعی منطقه به شمار می اید. چشمه دستجرد در بخش جرقویه علیا با آبدهی ۸۰ لیتر در ثانیه و مجاورت آن با چند بنای تاریخی همواره مورد توجه مردم این منطقه بوده و فضایی شاد ومفرح برای طبیعت دوستانی است که به این منطقه...