انتخاب صفحه

موزه محمد آباد جرقویه

محمد آباد جرقویه در فاصله ۶۵ کیلومتری جنوب شرق اصفهان و۶۵ کیلومتری شهر ورزنه قرار دارد ، موزه محمد آباد که معرفی کننده زندگی گذشته و حال مردم جرقویه بویژه عشایر بوده در سال ۱۳۹۳ به صورت رسمی با حضور ریاست سازمان جناب آقای دکتر سلطانی فرراه اندازی و هم اکنون پذیرای...