انتخاب صفحه

دهکده گل سرخ

فاصله آبگرم تا روستای ورتون ۱۲ کیلومتر که شوسه بوده وفاصله آن تا سگزی ۳۰ کیلومترمی باشد،  تا کوهپایه ۵۰ کیلومتر و تا شهر ورزنه ۹۰ کیلومتر فاصله دارد فاصله آبگرم تا مرکز استان ( اصفهان )۶۵ کیلومتر می باشد آبگرم چشمه های این منطقه ، معدنی و از دسته ی آب های کلرو...

کبوترخانه ورزنه

این سازه توسط شهرداری ورزنه و با همکاری سازمان میراث فرهنگی مرمت گردیده یکی از بزرگترین و زیباترن کبوترخانه های منطقه می باشد که نزدیک پارک ساحلی ورزنه واقع است و با مدیریت آقای جواد قطبی در طول سال به عنوان نمایشگاه و فروشگاه اشیاء قدیمی دایر بوده و مبلغ ورودی برای...

پارک ساحلی ورزنه

در خیابان شهرداری ودر کنار رودخانه زاینده رود واقع است فضای مناسبی توسط شهرداری ورزنه جهت استراحت مسافرین فراهم گردیده ضمن اینکه پل تاریخی ورزنه آخرین پل بر روی رودخانه زاینده رود در کنارآن واقع بوده که زیبایی آنرا دو چندان کرده است در این محل پارک کودک و قایق سواری...