انتخاب صفحه

دهکده گل سرخ

فاصله آبگرم تا روستای ورتون ۱۲ کیلومتر که شوسه بوده وفاصله آن تا سگزی ۳۰ کیلومترمی باشد،  تا کوهپایه ۵۰ کیلومتر و تا شهر ورزنه ۹۰ کیلومتر فاصله دارد فاصله آبگرم تا مرکز استان ( اصفهان )۶۵ کیلومتر می باشد آبگرم چشمه های این منطقه ، معدنی و از دسته ی آب های کلرو...