انتخاب صفحه

اقامتگاه سنتی قهی

اقامتگاه سنتی قهی واقع در روستای تاریخی قهی که فاصله آن با شهر تاریخی ورزنه ۳۷ کیلومتر می باشد .فاصله روستای قهی تا مرکز استان یعنی اصفهان ۷۰ کیلومتر بوده و امکانات اقامتگاه در حد خانه محلی می...