انتخاب صفحه

کاروانسرای سگزی

کار وانسرای سگزی  مشخصات بنا : کاروانسرای سگزی بنایی است چهار ایوانه مستطیل شکل که در جبهه آن شش اتاق بطور قرینه در دو طرف ایوان مرکزی قرار گرفته است . اتاقها هر یک دارای ایوان کوچک در جلو می باشند . شتر خانها در طول سه جبهه پشت اتاقها قرار گرفته اند . غیر از جبهه...

پل تاریخی اژیه

پل اژیه   این بنا در شهر اژیه ـ از توابع دهستان رودشت و ۷۰کیلومتری شرق اصفهان در سر راه ورزنه، بر روی رودخانه‌ زاینده‌رود قرار گرفته و احتمال دارد بنای اولیه آن مربوط به دوره صفویه باشد که در دوره اخیر (۱۳۴۹ شمسی) توسط اهالی و کمک حاج ملامحمد خورسگانی بازسازی شده است...

برج کبوتر بزرگ اژیه

برج کبوتر بزرگ اژیه برج بزرگ ازیه با مساحتی در حدود ۵۰۰ متر مربع به شکل مدور بنا شده است . برج در دو اشکوب  و دارای ارتفاع ۲۵ متر و از نوع برجهای گروه ۶ می باشد . قطر میله مرکزی ۵/۵ متر و قطر کلی ۲۲ متر است . تقسیم فضایی داخلی با فرم شش قسمتی تاثیر بسزایی در گنجایش...

خانه صادقی اسفنداران جرقویه

خانه صادقی اسفنداران جرقویه    خانه صادقی با مساحتی در حدود ۱۰۰۲ مترمربع و ابعاد ۲۵*۳۸ بخشی از یک مجموعه وسیع بوده که در حال حاضر به صورت خانه های مجزا (رخشاء و حسینی) می‌باشد. فضاهای شکل گرفته در خانه در دو جبهه  جنوب وغرب حیاط مستطیلی است. ورودی خانه در میانه ضلع...

خانه رخشا رامشه جرقویه

خانه رخشا رامشه جرقویه خانه با مساحتی در حدود ۸۲۲ متر مربع به طول ۳۲ متر    ،  عرض  ۲۴متر و ارتفاع ۵ متر به صورت حیاط مرکزی بنا شده است. ورودی خانه در جنوب شرقی قرار دارد که مشتمل بر راهرویی طویل و محوطه ای در کنار در ورودی خانه است.ورودی فاقد سردر تعریف شده است و...

خانه ایلخانی رامشه جرقویه

خانه ایلخانی رامشه جرقویه خانه ایلخانی با مساحتی در حدود ۵۰۰ مترمربع به طول ۲۵متر و به عرض۲۳  متر و به ارتفاع  ۵ متر به صورت حیاط مرکزی بنا شده است.وردی بنا در ضلع شمالی به صورت سردری رفیع با قوس کلیل و یک طاق نما با قوس جناغی در کنار آن مشخص شده است , که با توجه به...