انتخاب صفحه

دژکوه ( دیزی کوه ) حسن آباد گرگویه

دژکوه (دیزی کوه )حسن آباد: دزکوه حسن آباد بر بلندای گرگویه در زبان فارسی، در قدیم بیشتر واژه دز و دیز در معنی دژ رواج داشته و این در بسیاری از نام‌های جغرافیایی هم دیده می‌شود چنان‌که دزفول (دزپل) به معنای پل قلعه است و دیزج که نام بسیاری از روستاهای ایران است معرب...

مسجد آدینه دستجرد حسن آباد

مسجد آدینه دستجرد   مسجد آدینه در محله کوچه امیر واقع است و مساحتی بالغ بر ۶۰۰ متر مربع را شامل می شود ورودی بنا در ضلع شمالی روبروی تابستانخانه قرار دارد که پس از ورود به یک هشتی با یک چرخش ۹۰ درجه به حیات مسجد وارد می شود . در ضلع جنوبی یک ایوان بلند وجود دارد که به...

خانه صادقی اسفنداران جرقویه

خانه صادقی اسفنداران جرقویه    خانه صادقی با مساحتی در حدود ۱۰۰۲ مترمربع و ابعاد ۲۵*۳۸ بخشی از یک مجموعه وسیع بوده که در حال حاضر به صورت خانه های مجزا (رخشاء و حسینی) می‌باشد. فضاهای شکل گرفته در خانه در دو جبهه  جنوب وغرب حیاط مستطیلی است. ورودی خانه در میانه ضلع...

خانه رخشا رامشه جرقویه

خانه رخشا رامشه جرقویه خانه با مساحتی در حدود ۸۲۲ متر مربع به طول ۳۲ متر    ،  عرض  ۲۴متر و ارتفاع ۵ متر به صورت حیاط مرکزی بنا شده است. ورودی خانه در جنوب شرقی قرار دارد که مشتمل بر راهرویی طویل و محوطه ای در کنار در ورودی خانه است.ورودی فاقد سردر تعریف شده است و...

خانه ایلخانی رامشه جرقویه

خانه ایلخانی رامشه جرقویه خانه ایلخانی با مساحتی در حدود ۵۰۰ مترمربع به طول ۲۵متر و به عرض۲۳  متر و به ارتفاع  ۵ متر به صورت حیاط مرکزی بنا شده است.وردی بنا در ضلع شمالی به صورت سردری رفیع با قوس کلیل و یک طاق نما با قوس جناغی در کنار آن مشخص شده است , که با توجه به...