انتخاب صفحه

عمارت چهار صفه حسین آباد جرقویه

عمارت جهار صفه مشخصات بنا : بزرگان و پیران قدمت بنا را بالغ بر۳۰۰ سال می دانند . این بنا منتصب به حاج علی قصاب که سر دسته تیراندازان حسین آباد در زمان فرمانروایی ملا علی خان میر پنج بوده است می باشد که در اواخر سده دوازدهم و اوایل سیزدهم هجری قمری می زیسته است . با...

خانه داستانی حسین آباد جرقویه

خانه داستانی با مساحتی در حدود ۲۳۰۰ متر مربع به طول ۷۰متر و عرض۳۶ متر و ارتفاع ۵ متر است ورودی به صورت جلوخان است و دو ستون با گچبری شده در صفه پیرنشین در دو سمت ورودی قرار دارد . هشتی نگینی و راهرویی سردر را به حیاط مستطیلی خانه متصل می کند . فضاهای ضلع جنوبی شامل...