انتخاب صفحه

کاروانسرای سگزی

کار وانسرای سگزی  مشخصات بنا : کاروانسرای سگزی بنایی است چهار ایوانه مستطیل شکل که در جبهه آن شش اتاق بطور قرینه در دو طرف ایوان مرکزی قرار گرفته است . اتاقها هر یک دارای ایوان کوچک در جلو می باشند . شتر خانها در طول سه جبهه پشت اتاقها قرار گرفته اند . غیر از جبهه...

حوضخانه آبگرم ورتون

آبگرم ورتون ریاست جمهوری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان تاریخ تهیه :  تیر ۱۳۸۵ کنترل و بازنویسی : فهیمه نقاش زرگر تهیه کننده :  گلناز یکتائیان ، مریم شعبانی تاریخچه و وجه تسمیه اثر : با استناد به مطالب ماکسیم سیرو و سبک بنا...