انتخاب صفحه

منار زیار

مناره زیار مناره زیار متعلق به دوران سلجوقی بلندترین بنای قدیمی واقع در منطقه شرق اصفهان است که در حدود ۳۳ کیلومتری اصفهان ، یک کیلومتری شرق روستای زیار و در ۶۰۰ متری ساحل جنوبی بستر زاینده رود واقع شده است که روبروی آن در شمال رودخانه ، منظره مسجد و مناره برسیان قابل...