انتخاب صفحه

مسجد دشتی

مسجد دشتی، اصفهان   این بنا در ساحل جنوبی زاینده‌ رود و ۱۸ کیلومتری خاور اصفهان واقع شده و به همراه نمونه‌های مشابه ـ مسجد کاج و ازیران ـ در همین منطقه، مربوط به قرن هشتم هجری است که امروزه به حالت نیمه ویران در آمده‌اند. نقشه این مسجد با توجه به وضعیت حاضر دارای اتاق...