انتخاب صفحه

مسجد برسیان

بَرْسیان‌،   مَسْجِد ، یکى‌ از آثار برجسته معماری‌ عصر سلجوقى‌ و نشان‌دهنده سیر تحول‌ معماری‌ مسجد در ایران‌. این‌ مسجد و مناره کهن‌ آن‌ در روستای‌ برسیان‌ در بخش‌ مرکزی‌ شهرستان‌ اصفهان‌، و در ۴۵ کیلومتری‌ جنوب‌ شرقى‌ این‌ شهر، در شمال‌ زاینده‌رود واقع‌ است‌. از...