انتخاب برگه

پل تاریخی اژیه

پل اژیه   این بنا در شهر اژیه ـ از توابع دهستان رودشت و ۷۰کیلومتری شرق اصفهان در سر راه ورزنه، بر روی رودخانه‌ زاینده‌رود قرار گرفته و احتمال دارد بنای اولیه آن مربوط به دوره صفویه باشد که در دوره اخیر (۱۳۴۹ شمسی) توسط اهالی و کمک حاج ملامحمد خورسگانی بازسازی شده...

برج کبوتر بزرگ اژیه

برج کبوتر بزرگ اژیه برج بزرگ ازیه با مساحتی در حدود ۵۰۰ متر مربع به شکل مدور بنا شده است . برج در دو اشکوب  و دارای ارتفاع ۲۵ متر و از نوع برجهای گروه ۶ می باشد . قطر میله مرکزی ۵/۵ متر و قطر کلی ۲۲ متر است . تقسیم فضایی داخلی با فرم شش قسمتی تاثیر بسزایی در گنجایش...

کبوتر خانه های اژیه

مجموعه کبوترخانه های اژیه   تاریخ دقیقی از زمان احداث برجها در دسترس نیست ، ولی با توجه به قدمت شهر ازیه و آنچه از قدمت سایر برجها ی آن و همچنین سخن پیران شهر بر می آید ، مجموعه در دوران متاخر اسلامی بنا شده است . برخی از کشاورزان به نیت بهبود اوضاع کشت و کار خود...