انتخاب صفحه

کبوترخانه ورزنه

برج کبوتر خانه ورزنه چکیده مشخصات بنا   شماره ثبتی : ۲-نام اثر : برج کبوترخانه ۳- موقعیت :  شهرستان اصفهان ،  بخش بن رود شهر ورزنه در کنار خیابان کمربندی ورزنه به طرف شهرداری ۴- مالکیت فعلی : شهرداری ورزنه . ۵-  حمایت قانونی بنا : در تاریخ                در فهرست آثار...

رباط شاه عباسی ورزنه

رباط شاه عباسی ورزنه این کاروانسرا  یکی از یادگارهای عهد صفوی به شمار می رود که دارای پلانی دو ایوانی است . که با مساحت حدود ۹۰۰ متر مربع بخش غرب حصار شهر ورزنه و در کنار دروازه دیزی قرار دارد . این بنا پلانی بسیار زیبا و شبیه به کاروانسرای برسیان دارد تا جایی که می...

آب انبار حاج میرزا ورزنه

آب انبار حاج میرزا   آب انبار حاج میزا مربوط به دوران قاجار می باشد و چون توسط شخصی به نام میرزا در دوره قاجار ساخته شده و به همین نام نیز معروف می باشد . این آب انبار مساحتی در حدود ۲۵۰ متر مربع شامل فضای مخزن و ورودی می باشد . برای دسترسی به مخزن ۸ پله با ارتفاع...

آب انبار حاج محمد جعفر ورزنه

آب انبار حاج محمد جعفر آب انبار حاج محمد جعفر مربوط به دوران صفویه  می باشد و چون توسط شخصی به نام حاج محمد جعفر  ساخته شده و به همین نام نیز معروف می باشد . این بنا در بیرون از حصار شهر و کنار دروازه فچویز قرار دارد . این آب انبار مساحتی در حدود ۱۲۰ متر مربع شامل...

خانه غفوری ورزنه

خانه غفوری   با توجه به مشخصات بنا و تحقیقات محلی و سبک معماری قدمتی ۲۰۰ ساله ( اواخر دوره قاجار ) برای بنا تعیین می گردد . خانه غفوری با مساحتی در حدود ۱۳۰۰ متر مربع بنا شده است . فضاها در چهار جبهه حیاط مستطیل شکل خانه و در یک اشکوب چیده شده اند . ورودی خانه در گوشه...

خانه میرمیران ورزنه

خانه میرمیران مشخصات بنا مجموعه میرمیران با مساحت تقریبی ۳۶۰۰ متر مربع مشتمل بر دو خانه و برج دیده بانی است . بنای شمالی به صورت مجموعه بیرونی و اندرونی وبا مساحت تقریبی ۱۳۱۵ متر مربع احداث شده و ورودی آن درجبهه شمال شرقی بناست که از طریق فضایی باخم قائم به اندرونی...