انتخاب صفحه

مسجد جامع کفران

مسجد جامع کفران مشخصات بنا : مسجد جامع کفران با مساحتی در حدود ۸۶۰ متر مربع ساخته شده است این بنا تحت تاثیر مساجد دوران خود به صورت چهار ایوانی ایجاد شده است قسمت اصلی مسجد که شامل گنبد خانه و فضا های جانبی می باشد در جنوب قرار دارد پیشان جلوی گنبد خانه غلامگردی در...

مسجد حاجی کفران

مسجد حاجی کفران مسجد حاجی کفران با مساحتی در حدود ۱۶۰ متر مربع و دارای ابعاد طول ۱۹ و عرض۱۱ وارتفاع ۶ متر مشتمل بر دو شبستان کوچک و بزرگ است . بنا توسط دو ورودی در شمال و شرق به معبر مجاور متصل می شود . ورودی شرقی دارای سردری رفیع است که تزیینات مقرنس سردر و نقوشهای...