انتخاب صفحه

قلعه طهمورثات

روستای طهمورثات این روستا جزء دهستان رودشت شرقی بوده و فاصله آن تا مرکز دهستان ( کفران و فارفان ) ۳ کیلومتر و تا مرکز بخش شهر ورزنه ۲۲ کیلومتر و تا شهر اصفهان ۹۰ کیلومتر و دارای ۷۲ خا نوار و جمعیتی معادل ۳۱۳ نفر می باشد ، آثار تاریخی بازمانده این روستا شامل قلعه...