انتخاب صفحه

گیوه دوزی

ind inde index
گیوه نوعی کفش سنتی است که ساخت آن در این منطقه جرقویه رواج دارد. رویه گیوه معمولاً از قمشه، آباده، فسا و جهرم وارد می شود و مقدار کمی را نیز برخی از زنان شهر کرد و بروجن می بافند. تخت گیوه یا لاستیکی است و یا از پارچه های متقال و چرم گاو تهیه می شود و عمدتاً از منطقه جرقویه و یا زرین شهر وارد می شود. تخت و رویه را در کارگاه ها به وسیله قلاب به هم وصل می کنند. این اتصال به وسیله دوختن نوار چرمی به دور گیوه و مابین تخت و رویه و بالای پاشنه انجام می شود.

صنعت تخت کشی گیوه
این صنعت مختص عشایر جرقویه است و کلا سه نفر از صنعتگران این رشته سنتی باقی مانده اند که به منظور احیای این صنعت در بخشی از موزه مردم شناسی محمد آباد جرقویه قرار است این سه پیرمرد کار آموزش تخت کشی گیوه به نسل جوان را دنبال کنند تا تولیدات این محصول افزایش یافته و این صنعت بار دیگراحیاء شود.