انتخاب صفحه

گاوگرد کرمان در ورزنه اصفهان احیاء شد

IMG_0461

شهرتاریخی و توریستی ورزنه که در ۱۰۰ کیلومتری شرق اصفهان و درکنار تالاب بین المللی گاوخونی واقع است در تعطیلات نوروز ۱۳۹۴ شاهد احیاء یک حرفه سنتی دیگربه نام گاوگرد می باشد . قبل از این نیز در ورزنه دو حرفه سنتی شامل گاوچاه و آسیاب شتر کاملاً به شکل سابق احیاء گردید که البته هر دو بومی منطقه بود اما این بار یک رشته غیربومی مربوط به بوداق آباد کرمان توسط یک جوان باذوق و با همت ورزنه ای به نام احمد رجبی احیاء گردید تا در راستای معرفی حرفه ها وسنتهای قدیمی کشور عزیزمان ایران یک گامی دیگر برداشته شود .گاوگرد با گاوچاه کارکردی مشترک داشته و درواقع هر دو با ابزارهای قدیمی و با نیروی گاو برای آب کشی از چاه جهت استفاده در امر کشاورزی تا حدود ۶۰ سال قبل کاربرد داشته است ، ابزار استفاده در گاوگرد با گاوچاه متفاوت است و شامل سه دستگاه چرخ بوده که یکی دارای چرخش افقی و دو تای دیگر دارای چرخش عمودی و مجهز به کوزه هایی دلوی شکل جهت انتقال آب از عمق چاه به سطح زمین می باشد این کار باانگیزه جذب توریست وایجاد یک ایستگاه گردشگری دیگر در شهر تاریخی ورزنه انجام گرفته که در کنار سنت های احیاء شده دیگرمی تواند تکمیل کننده اکو موزه بزرگ شهر ورزنه باشد . شهر تاریخی ورزنه در چند سال اخیر به علت خشک شدن رودخانه زاینده رود با توجه به تک قطبی بودن اقتصاد آن که در کشاورزی خلاصه می شد آسیب معیشتی جدیدی دیده است ولی با توجه به قابلیت های بالای آن در امر گردشگری می تواند بخشی از توان اقتصادی از دسته خود را باز یابد قطعاً جنب و جوش مردم جهت احیاء سنت های دیگر نیز ادامه خواهد داشت و در آینده نزدیک نیز شاهد احیاء آسیاب آبی ورزنه در حاشیه رودخانه زاینده رود خواهیم بود که بدون شک تمام این اتفاقات خوشایند تاثیر به سزایی جهت آشنایی و ارتباط نسل جدید با گذشتگان خواهد گذاشت تا با نگاه عالمانه به گذشته جهت توسعه اقتصاد کشور هر چه بیشتر کوشا باشند . اکو موزه بزرگ ورزنه می تواند به مانند یک هنرستان و کارگاه علمی عمل کرده و پذیرای دانش آموزان و دانش جویان از سراسر کشور باشد که می طلبد مسئولین ذی ربط با برنامه ریزی دراین امر نسبت به تقویت اقتصاد آسیب دیده منطقه و بنیه علمی دانش آموختان این مرزو بوم اقدام نمایند .

احمد شهباز ورزنه