انتخاب صفحه

چراغ قرمز رودخانه زاینده رود پس از توقف ۱۰ ساله دوباره سبز شد

در حاشیه برگزاری مراسم شکر گزاری رسیدن آب به تالاب گاوخونی ۹۴/۰۴/۱۱

آب در بستر رودخانه زاینده رود به طرف تالاب بین المللی گاوخونی پس از ده سال خشکی متوالی بالاخره جاری شد ودرخت امید در دل ساحل نشینان دوباره جوانه زد با توجه به مشکلات آبی بسیار زیاد درحوزه آبریز دریاچه گاوخونی که بخش قابل توجه آن به سوء مدیریت بر می گشت باور آن سخت بود که دوباره جریان آب در رودخانه دائمی زاینده رود دیده شود بدون شک این برخواسته ازعزم مدیریت فعلی بر حل مشکلات زیست محیطی کشورمی باشد که قابل تقدیر است . تالاب بین المللی گاوخونی این دریاچه زیبا اولین جا یی بود که سریع به ذهن خطور می کرد که حق آن براحتی قابل برداشت است چرا که آخرین نقطه ای بود که دارای حق آبه بود وطبیعتاً گلوله برفی در آخرین دست دیگر چیزی از آن باقی نمی ماند و تازه اگر گلوله برفی هم به این نقطه می رسید بیهوده قلمداد میشد . این ده سال را می توان دوران بی توجهی به مسائل زیست محیطی  ، عدم بینش علمی و تحقیقاتی ، توجه به منافع شخصی  .عدم شناخت حریم شخصی و عمومی وزیاده خواهی انسان از طبیعت قلمداد کرد .حل مشکلات زیست محیطی کشور در حوزه تالاب ها ، رودخانه ها ، دریاچه ها و ….. مستلزم اصلاح امور در تمام شئون زندگی انسان است از مصرف بهینه آب و انرژی تا اصلاح الگوی مصرف وتوجه به ظرفیت های منطقه ای در برپایی کارخانجات صنعتی و گردن نهادن به قانونی واحد با حفظ حقوق عامه در مسیر رودخانه ها از سرچشمه تا پایاب است که اگر چنین نشدبازگشت به شرایط این ده ساله امری کاملاً بدیهی است امیدواراست این چنین اتفاق خوشایندی بدون بهره گیری سیاسی وتبلیغاتی بوده باشد و ما شاهد جریان دائمی حیات در رگهای خشکیده اصفهان باشیم . احمد شهباز ورزنه

IMG_4525 IMG_4558
IMG_4613 IMG_4620

IMG_4598