انتخاب صفحه

منار گار

IMG_2555 IMG_2567 IMG_2573

این منار در پشت مسجد جامع قدیمی روستای « گار » در براآن جنوبی قرار دارد . دهکده گار که امروزه دولت نام « جار » را برای آن در نظر گرفته است در ۲۲ کیلومتری شرق اصفهان ( در مسیر جرقویه ) قرار دارد . از این مسجد فقط خرابه هایی از سردر ایوان و دیواره محراب و کتیبه ای گچی در آن و چند پی باقی مانده است .  منار متشکل از سه قسمت است :

۱-       پایه سنگی منار که در پایین چهار ضلعی مربع است و در بالا هشت ضلعی می شود . به ارتفاع حدود ۲/۱ متر و سطح قاعده در حدود ۵ متر

۲-       قاعده هشت ضلعی آجری که ۸/۴ متر ارتفاع دارد . و هر ضلع در حدود ۲ متر است . در ارتفاع یک متری روی این منشور در دو سمت شرقی و غربی دو در ورودی قرار دارد . کتیبه ای به خط کوفی آجری برجسته در قسمت بالای قاعده هشت ضلعی در جهت پشت به قبله قرار دارد .

۳-       بدنه منار به صورت یک استوانه آجری . قطر دایره منار در پایین ۵/۵ و در بالا ۷/۴ متر است . در دور تا دور بدنه این استوانه تعداد زیادی کلمه مبارک « الله » به خط کوفی بنایی بصورت لوزی شکل قرار دارد .

بلندی منار حدود ۲۱ متر می باشد . در حدود ۶۰  پله دارد که ارتفاع هر پله چهار ردیف خشت است . یکی از ویژگی های این منار داشتن دو در ورودی است که از هر یک از این درهای یک مسیر به سمت بالا می رود .

۷ دهنه پنجره در هر مسیر وجود دارد . و یک پنجره بزرگ به ارتفاع بیش از یک متر رو به سمت قبله در مسیر ورودی شرقی است که حدود ۹ پله از بام منار پایینتر است .

این منار با خشت های ۲۵*۲۵ سانتیمتر ساخته شده است . ضخامت جرز دیواره ۵/۳ خشت و عرض پله ها در حدود ۳ خشت می باشد . بنابر نوشته روی کتیبه این منار در سال ۵۱۵ ق بوسیله یکی از شخصیتهای محلی به نام ابوالقاسم ابن احمد ( که در کتیبه سید الروسا ) نامیده شده ایجاد شده است .

فاصله منار تا دیواره سردر مسجد نزدیک به ۳۰ قدم است .