انتخاب صفحه

مسجد قدمگاه

IMG_0683 IMG_0687 IMG_0689

مشخصات بنا :

طی برسی های انجام شده و نام بنا مسجد قدمگاه به منظورآرامگاه و یا مکان زیارتی بنا شده ومساحتی در حدود ۲۰۰۰ متر مربع را در بر می گیرد . بخشهای قدیمی مسجد ، با ابعاد ۱۰*۱۰ محدودبه فضای گنبد خانه است که ۱۰۰۰ متر مربع عرصه را اشغال کرده است . گنبد خانه فضایی مربع شکل است که گنبد خانه آن بر روی جرزهای قطور استوار گشته است . گنبد ، یزدی بندی پنج پا و دو تخته تزیین شده است . خطوط اخرایی و آبی روشن در کار بندی سقف به چشم می خورد . نبودن محراب در یک مکان عبادی و گشودگی میانه جرزها ، دلیلی قاطع بر نظریه چهار طاقی زیارتی است . صحن مسجد در ضلع شمالی قرار دارد . شبستان نوساز مسجد در ضلع جنوبی در دو طبقه احدالث شده که طبقه زیرین به عنوان مطبخ بنا شده است . شکل گیری فضا ها به صورت غیر منظم ، گویای الحاق این فضاهادر دوره های بعد حول هسته مرکزی بنا می باشد .