انتخاب صفحه

مسجد دلاور جشوقان

IMG_3999 IMG_4008 IMG_4012 IMG_4013

بر اساس کتیبه موجود در بنا ، تاریخ ساخت به زمان شاه عباس صفوی بر می گردد بنای اصلی مسجد ، مستطیلی است که در سه جبهه شمالی، غربی ، و جنوبی ایجاد شده است . در جبهه جنوبی شبستان مسجد و در جبهه شمالی رواقهایی برای تجمع ایجاد شده است در حال حاضر با ایجاد دیواری بین ستونهای رواق این قسمت به صورت فضائی مستقل مورد استفاده قرار گرفته است .در جبهه شمالی ورودی اصلی مسجد قرار دارد. بنای کلی مسجد در یک طبقه و در سطحی حدود ۳٫۵ متر بالاتر از کوچه روبرویی است  جبهه غربی شامل سه قسمت می باشد که گنبد خانه در وسط قرار گرفته است . ایوان مرکزی از دو ایوان کناری در حدود ۵/۲ بلندتر می باشد . به طور کلی سه محراب در مسجد وجود دارد که محراب گتبد خانه بزرگتر و اصلی تر است