انتخاب صفحه

مسجد جامع کفران

IMG_2114 IMG_4686

مشخصات بنا :

مسجد جامع کفران با مساحتی در حدود ۸۶۰ متر مربع ساخته شده است این بنا تحت تاثیر مساجد دوران خود به صورت چهار ایوانی ایجاد شده است قسمت اصلی مسجد که شامل گنبد خانه و فضا های جانبی می باشد در جنوب قرار دارد پیشان جلوی گنبد خانه غلامگردی در جلوی خود دارد . ایوانهای شرق ، غرب و شمال به صورت طاق نمایی عریض با قوس جناغی است . در طرفین ایوان دهانه های کوچکی با قوس جناغی جهت ارتباط با غلامگردهاتعبیه شده است ورودی مسجد در میانه ضلع شمالی به شکل سردرو دوصفه پیرنشین در اطراف ورودی می باشد .نعولهای اطراف ورودی با قوسی جناقی کار شده اند ، فضای ارتباطی ورودی و صحن مربع شکل مسجد هشتی مربع شکلی است که از دو سوی ایوان شمالی به صحن متصل می شود سادگی و خلوص و جلوگیری از هر گونه تزیینات و تجمل گرایی از جمله مهمترین ویژ گی اثر است