انتخاب صفحه

مسجد جامع هرند

IMG_1969 IMG_1971 IMG_1974 IMG_1977

مشخصات بنا :

با توجه به شواهد تاریخی و سبک معماری بنا مربوط به دوره ایلخانی می باشد و در دوره صفویه دخل و تصرفاتی در بنا ایجاد گردیده است .

مسجد جامع هرند از جمله مساجد تک ایوانی بوده و ترکیبی از چهار طاقی و یک مسجد عربی ( بنائی با رواقهای متعدد ) می باشد که در یک مرحله ساخته شده است مسجد از یک حیاط مربع تقریباً به ابعاد ۱۰در۱۰ که محدود به دودهلیز بوده تشکیل یافته که در ادوار بعدی فرم حیاط به علت تغییراتی در جرزهای شمالی به مستطیل تغییر شکل می دهد . در منتهی الیه جنوبی حیاط ایوانی احداث گشته که به مقصوره مرتبط می باشد در اطراف گنبد دو شبستان با سقف گنبدی قرار دارد . طاقنماهای جنوبی با دیوارهای ضخیمی مسدود شده ودر زمان صفویه بازسازی گردیده.فضا های جانبی شرقی و غربی حیاط در وضع اصلی خود هستند و پوشش آنها به صورت طاقهای آهنگ که به صورت نا محسوسی جناغی است می باشد که در زیر این طاقها دهانه های نسبتاً کوتاه ارتباطی قرار گرفته است . حرزهای این بخش به سبک مغولی با بیرو ن آوردن مصالح دارای کادرهای گودی می باشد . محراب مسجد دارای آرایه مقرنس گچی می باشد ودر قسمت فوقانی دیوار محراب و دیوارهای جانبی آن پنجره های مشبک آجری نورفضای گنبدخانه را تامین می کند . تنها ورودی مسجد در ضلع شمالی بوده و دارای سردری رفیع با نیم طاق پوشیده شده با اندود گچ می باشد . در ورای این ورودی در سمت شرق سر در گچی مخروبه ای قرار گرفته که به پلکان پشت بام و یک شبستان دراز زیر زمینی منتهی می شود . شبستان زیر زمینی دارای پوشش طاق و چشمه با دهانه های جناغی می باشد که به یک محراب گچی ساده مزین گشته است