انتخاب صفحه

مسجد امام هرند

IMG_1822 IMG_1829 IMG_1833 IMG_1840

مشخصات بنا :

این بنا به منظور برگزاری نماز جمعه در کنار خانه امام جمعه هرند ساخته شده ودر حقیقت بعد از مسجد جامع اصلی و قدیمی هرند دومین مسجد جامع این شهر بوده است . این مسجد دارای دو شبستان می باشد که یکی در کد ارتفاعی ۱،۴- ودیگری در کد ارتفاعی ۱۵، ۲ + قرار گرفته  که دارای دو ورودی است وبا ۸ پله از سمت شرق به شبستان تابستانی در بالا راه پیدا می کند . شبستان زیر زمینی نیز دارای دو ورودی می باشد که یکی از سمت شرق و دیگری ، بایک هشتی زیبا ، در شمال بنا قرار گرفته است .

شبستان تابستانی دارای ۴ ستون به ابعاد ۱،۱۰ در ۱،۱۰ متر می باشد که بر روی آنها تویزه هایی به ارتفاع ۳ متر ایجاد شده است . پوششهای شبستان تابستانی طاق کلمبو می باشد . محراب این شبستان دارای تزیینات خاص نمی باشد که در بالای محراب بوسیله مشبکهایی نور وتهویه هوای این شبستان صورت می گرفته است . در جبهه شرقی شبستان اطاقهایی الحاق شده که مربوط به دخل و تصرفات اخیر می باشد . ورودی پشت بام و منار زیبای مسجد که ارتفاع آن کف معبر ۱۳،۹۰ متر می باشد ، از سمت جنوبی همین حیاط است .

شبستان زیر زمین دارای تعداد ۱۲ ستون به ابعاد ۱،۳۵  در ۱،۳۰ متر وتعداد ۲۱ طاق چشمه می باشد و طاقهای چهار بخشی آنها دارای نورگیری است که بوسیله سنگ مرمر پوشیده شده است . محراب زیر زمین فاقد تزینات است و تنها با یک پله پایین نشسته است  و در بالادارای طاقنمای ساده ای است . یک اطاق آبدارخانه نیز در سمت شرقی این شبستان ساخته شده است که در ابتدا جزء مغازه های مسجد بوده و بعداً به شبستان اضافه شده است .

درضلع جنوبی و شرقی مسجد مغازه هایی با مالکیت وقفی وجود دارد که مغازه های جنوبی دستنخورده و سالم اند و دو مغازه شرقی بازسازی شده اند