انتخاب صفحه

مسجد ازیران

) ایلخانی (۶۵۴-۷۳۶ ه ق ) قدمت

( تاریخ میلادی : ۱۳۵۳- ۱۲۵۶ م )

این مسجد در فاصله ۵/۲۸ کیلومتری از شرق اصفهان از مبدا خیابان پانزده خرداد، در سمت راست جاده در عمق ۲۰۰ متری در روستائی به همین نام قرار دارد. فضای گنبد خانه این مسجد به صورت منفرد ساخته شده است. محراب این فضا به عرض ۱/۳ متر است که در تراز فوقانی آن خطوط تزئینی بسیار زیبای رقاع به صورت برجسته بر یک نوار چهل سانتیمتری گچ بری افقی وجود دارد. در مجاورت دیواره حائل جنوب غربی یک دستگاه پله طراحی شده که با ۱۶ پله با ارتفاع میانگین ۴۰ سانتیمتر موذن یا بننده را به مسیر دوره گرد جانبی گنبد هدایت می کند که در این تراز پایه گنبد، به صورت یک هشت ضلعی نا منتظم با ضلع بزرگ ۵/۸ متر و ضلع کوچک ۸/۳ مترمشاهدمی شود.ه

 

IMG_2594IMG_2589IMG_2600