انتخاب صفحه

مسجد آدینه دستجرد

IMG_0663 IMG_5062 IMG_8717

 

مسجد آدینه در محله کوچه امیر واقع است و مساحتی بالغ بر ۶۰۰ متر مربع را شامل می شود ورودی بنا در ضلع شمالی روبروی تابستانخانه قرار دارد که پس از ورود به یک هشتی با یک چرخش ۹۰ درجه به حیات مسجد وارد می شود . در ضلع جنوبی یک ایوان بلند وجود دارد که به فضای گنبد خانه منتهی می شود و محرابی نیز دیده می شود که سقف آن دارای تزیینات مقرنس کاری ساده ای است . در ضلع شرقی فضای گنبدخانه شبستان تابستانه قرار دارد که سه دهانه با پوشش طاق و تویزه را شامل می شود در ضلع غربی فضای گنبد خانه نیز شبستان زمستانه قرار دارد که نسبت به حیات مسجد پا یینتر است ورود به زمستانخانه با سه درب امکان پذیراست یکی از خارج مسجد وارد می شود که در ضلع شمالی قرار دارد ودو درب دیگر در ضلع غربی مسجد واقع است که ورود از داخل حیاط و از گنبدخانه را امکان پذیر می سازد . درضلع شمالی مسجد علاوه بر راهرو ۲ صفه قرار دارد که یکی دارای اتاقک کوچکی است در ساخت مسجد از مصالح خشت و آجر استفاده شده است و به نظر می رسد مربوط به دوره صفویه باشد که در دوره قاجار مورد مرمت قرار گرفته است./

احمد شهباز ورزنه