انتخاب صفحه

عمارت جهار صفه

IMG_0023 IMG_0025

مشخصات بنا :

بزرگان و پیران قدمت بنا را بالغ بر۳۰۰ سال می دانند . این بنا منتصب به حاج علی قصاب که سر دسته تیراندازان حسین آباد در زمان فرمانروایی ملا علی خان میر پنج بوده است می باشد که در اواخر سده دوازدهم و اوایل سیزدهم هجری قمری می زیسته است . با توجه به این نظر بنا متعلق به دوره قاجاریه است .ساختمان به صورت حیاط مرکزی است که هم اکنون تنها در دو جبهه شرق و جنوب آن بنایی وجود دارد . ورودی بنا از جبهه شمالی و از طریق هشتی موجود در ساختمان جدیدتر صورت می گیرد . ساختمان از خشت و گاها آجر است که اغلب سقف ها به صورت طاق و تویزه از درون ، و مسطح از بیرون است . نیم طبقه ای در حد دو اتاق کوچک در بنا استفاده شده که دسترسی به آنها در کناره های ساختمان قرار گرفته است . گویی خانه بزرگتر بوده و ملحقات بیشتری داشته ولی اکنون تنها در قسمت شرقی تعدادی اتاق در اطراف حیاط خلوتی قرار گرفته است که اتاق موجود در منتهی الیه شمال شرقی به مسجد اختصاص دارد که درب آن از درون کوچه بوده و اکنون دیگر غیرقابل استفاده است . همچنین آثاری از چند اتاق در شمال حیاط اصلی وجود دارد . در میان چهار صفه چاهی و جود داشته که الان از بین رفته است